منافقین در آغوش آمریکا؟

برابر اعلام دولت آمریکا ته مانده مزدوران منافق از لیست به اصطلاح سیاه آمریکا خارج شد.

یاد آن سخن نغز شهید مظلوم بهشتی افتادم که فرمود: خدا را شکر که دشمن های اسلام را از احمق ها آفرید.

 یکی بیاد به این خانم زشت وزیر خارجه دولت آمریکا بگوید که بابا مگر از منافقین چی مانده که با این اقدام میخواهی از    آن ها حمایت کنی؟

/ 0 نظر / 6 بازدید