بی اعتباری عصر آمریکا؟

ریچارد کوهن در ستون جدیدی از نشریه «واشنگتن پست» می‌نویسد: «عصر آمریکا تمام شده است و تعبیر هنری لوز که گفته بود،این عصر،عصر آمریکاست؛دیگر اعتباری ندارد.»

حق با کوهن است. تنها چیزی که باقی می ماند، این است که یک میخ به قلب این مخلوق خطرناک وارد کنیم تا مبادا به زندگی بازگردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید