بلعم بن باعورا کی بود؟

خداوند تعالی پیغمبر خود رسول اکرم(ص) را دستور داد که داستان بلعم ابن باعورا را برای مردم بخواند تا بلعم ابن باعورای زمان خود را بشناسند و دچار انحراف و لغزش نشوند.

بنابر این در قرآن کریم، سوره اعراف آیه(175-176) آمده است.

برآنها بخوان سرگذشت آن کس( در منابع تاریخ<<بلعم باعورا>> ذکر شده است) را که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام، خود را از آن محروم  ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد.

آیه شریفه، سرنوشت مردی از بنی اسرائیل را بیان می کند که او نخست در صف مومنان و حاملان آیات و علوم الهی بود، اما بر اثر تبعیت از هوا و هوس وغلتیدن در گناه و آلودگی  های فکری، تابع شیطان شده و گمراه گردید  .

به فرموده امام رضا(ع) وی اسم اعظم می دانست و دعایش مستجاب می شد ولی به دربار فرعون راه یافت و در صف دشمنان حضرت موسی(ع) قرار گرفت. با اینکه در ابتدا مبلغ دین حضرت موسی(ع)  و از پیروان وعلاقمندان او بود و  خلاصه در جبهه حق قرار داشت، در اثر جنگ نرم عاقبتش به ضلالت کشیده شد و به تبع  وی  کثیری از مردم از جبهه حق خارج و به  فرعون پیوستند.(( فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین)

واعتبروا یا اولی الا بصار


/ 0 نظر / 26 بازدید