نابودی اسراییل با طوفان ایرانی؟

سیدحسن نصرالله:
 صهیونیست ها معتقدند طوفان نابودیشان از سوی ایران خواهد وزید.

 

Sayyed Hassan Nasrallah: The Zionists believe that the storm of  Zionism destruction will blew from Iran.

سید حسن نصر الله:
یعتقد الصهاینة أنّ عاصفه ابادتهم سوف تهبّ من جهة ایران
 
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید