منافقین در آغوش اسراییل؟

خبرها حاکی از آنست که رجوی شخصا برای گروهک منافقین از رژیم صهیونیستی طلب پناهندگی کرده و ظاهرا رژیم صهیونیستی نیز به این کار راغب است.

          چه بسیارند عبرتها وچه اندک است عبرت گرفتن  : 
این  طیف ولایت حق را نپذیرفتند امروز  برای  پذیرش خبیث ترین رژیم ها از آنها ،چقدر ذلیلانه کرنش میکنند. خاک بر سرت رجوی خائن.
/ 1 نظر / 6 بازدید
علی

سلام سربلندو ساعی باشید من باب تذکر خودم بهتر است پس از تیتر خبر منبع خبر قید شود (بنا به گزارش - بر اساس مغاله و... ) درانتهای خبر تحلیلی کوتاه اورده شود تا خواننده را به چالش نظر دهی بکشد تحلیل با یک سوال ویا نظر شما چیست ویا منتظر نظرات سازنده وره گشای شما هستیم به پایان برسد خبر را طوری ویرایش وارایش کنید که خواننده ملزم به نظر دهی شود در نوشتن از فونتهای متنوع استفاده کنید برای سربرگ خبر عبارت حضرت اقا خوب نیست بیانات رهبر معظم انقلاب ویا عباراتی دراین بعد مناسب تر است موفق باشید علی ن