توان موشکی حزب الله لبنان

روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ خبر داد: ایران طبق ارزیابی ها در سال 2012 بین 40 تا 60 هزار انواع موشک با برد تا حدود 350 کیلومتر، و نیز خمپاره انداز نیمه سنگین و سلاح ضدتانک و موشک­های ضدهوایی سبک علیه هواپیماهایی که نزدیک سطح زمین پرواز می­کنند به حزب­الله داده است.این روزنامه خاطر نشان کرد: طبق ارزیابی های اسرائیل، حزب الله نیروهای خود را از حدود 15 هزار در تابستان 2006 به حدود 30 هزار نفر رسانده و دو برابر کرده است.

روزنامه آلمانی با تاکید بر اینکه «موشک های حزب الله برای اسرائیل یک عامل ناامنی است» نوشت: موشک های کوتاه برد متوسط با بردی حدود 350 کیلومتر نه تنها قادرند از لبنان تل آویو را هدف بگیرند بلکه به هدف هایی هم در صحرای نقب از جمله راکتور اتمی اسرائیل دیمونا به همراه برنامه نظامی آن و رادار بزرگ آمریکایی که به منظور دفاع ضدموشکی استفاده می شود می رسند.

این روزنامه خاطر نشان کرد: قدرت موشکی حزب الله عامل ناامنی در محاسبه های نظامی و صنعتی اسرائیل است. همچنین امنیت و زیرساخت های حساس اسرائیل ممکن است به خطر بیفتد. چنین اتفاقی در ژوئیه 2006 با اصابت روزانه حدود 150 موشک کوتاه برد رخ داد که باعث شد حدود یک میلیون اسرائیلی به جنوب فرار کردند و جاده ها را بستند؛ به این ترتیب راه تدارکاتی برای نیروهای اسرائیل در جنگ لبنان با مانع روبرو شد. این امر به تاخیر در عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان منجر شد، گرچه کمبود آموزش و تجهیزات و رهبری دلیل های مهم عدم موفقیت در این عرصه دشوار بودند.

کمیسیون وینوگراد که بعد از جنگ لبنان از سوی دولت اسرائیل مامور بررسی نتیجه جنگ شد در گزارش تحقیق خود بر این کمبودهای عملیاتی و تجهیزاتی تاکید کرد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
کهکشانی

ارتقای توانمندی حزب الله لبنان جز’ امور رتهبردی ایران است چراکه شیشه عمر اسراییل در دستان ایران است که به زودی این شیشه خواهد شکست.