ویز ویز مگس؟

  گذشته از نامزدهایی که فقط برای شهرت در این انتخابات شرکت می کنند . دو نامزد و رقیب اصلی یعنی نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده دموکرات ها نیز هر یک سعی مینمایند درجلب حمایت مالی این لابی بسیار قدرتمند که صاحب بیش از ۹۰٪ از سرمایه امریکا هستند از یکدیگر گوی سبقت را بگیرند .

در این میان هر دو نامزد مورد توجه لابی مربوطه قرار داشته و پیش از انتخابات پیروز اصلی این رقابت در اصل لابی صهیونیسمی است .

چرا که هر دو نامزد قبل از انتخابات از نظر این لابی خوب و اندکی بهتر هستند که به هر حال چندان تفاوتی در اصل حمایت منتخب از اسرائیل و سرمایه داران عضور کلوپ معروف صهیونیستی ندارد .

به نظر میرسد فشارهای اخیر نتانیاهو فردی صبور همچون باراک اوباما را نیز از کوره بدر کرده تا جایی که قید انتخاب مجدد خود را زده و برای دمی به ماهیت انسانی خود پرداخته است .

لابی محتاط صهیونیستی نیز در کشاکش اخیر به نظر میرسد عنان اختیار از دست داده و بی احتیاطی پیشه کرده و چنان فشاری را به دولت امریکا اورده که برای نخستین بار در طول تاریخ خطابه های نخست وزیر اسرائیل را به ویز ویز مگس تشبیه کرده است .

اینکه سرمایه داری سبب شکوفایی هر سرزمینی می گردد شکی نیست اما همین سرمایه داری وقتی در روسیه افسارگسیخته شد . اوباشی همچون لنین را به رهبری این کشور رساند و هفتاد سال بیراهه پیمایی را برای مردم روسیه به ارمغان داشت .

نخواستم بگویم روند کنونی سیاست امریکا به سرنوشت روس ها شبیه است اما جنبش وال استریت که با کم محلی رسانه های آلت دست سرمایه داران روبرو شد اولین اخطار بود . و یقینا ملت ها فقط به سیر شدن شکم و سایر تفریحات دیگر رضایت کامل نخواهند داد و روزی سیره استقلال طلبی و خروج از قیود اسارت گونه در آنها بیدار می شود و در آن روز شاید به این نتیجه برسند که سرمایه داری بزرگترین افت زندگی شان بوده است

/ 0 نظر / 6 بازدید