خدا‏

چشمهایت را ببند ، در دلت با خدا سخن بگو ، به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو . .
هرچه میخواهی بگو ، او میشنود
شاید بخواهی تورا ببخشد ،
یا آرزویی داری ،
شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،
بگو میشنود . . .
این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن
پرواز دلت را حس خواهی کرد . .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید