اسراییل به خودش زد؟

دشمن سازی در اسرائیل یک پروژه مهم برای کسانی است که می خواهند وضعیت وخیم منطقه را در همین حال نگه دارند .

 اعلام وضعیت اضطراری در اسرائیل وضعیتی است که از سالیان قبل حتی برای لحظه ای قطع نشده است و مهاجران این سرزمین که به درحال سربازی تمام عمر با اعضای خانواده بسر می برند . حتی برای لحظه ای از بیم یک حمله احتمالی رهایی ندارند .

هواپیمای بی سرنشینی که ارتش اسرائیل در جوار مرز جنوبی خود هدف حمله قرار داد احتمالا توسط سازمان موساد به پرواز درامده تا بدین وسیله حالت فوق العاده و احتمال جنگ در اسرائیل حفظ گردد و مردم تمام عمر سرباز این رژیم امادگی رزمی برای آینده داشته باشند

/ 0 نظر / 6 بازدید