صیاد دلها

 «یکی از ویژگیهای شهید والامقام ارتش صیاد شیرازی حساسیت او به امور بیت المال بود.نه تنها خود ایشان رعایت میکرد، بلکه دیگران را از استفاده شخصی از بیت المال نهی میکرد. البته آنچه باعث شده بود اطرافیان شهید و همکاران او نیز این مسئله را جدی بگیرند، توجه و ظرافت او در عمل کردن به موضوع بیت المال و امر به معروف و نهی از منکر عملی ایشان در این باره بود.
او از منطقه با  دفتر کارش در تهران تماس میگرفت و میگفت: مثلاً 3 دقیقه با مشهد با پدرم تلفنی صحبت کردم، ما موظف بودیم همه را یادداشت کنیم و سر ماه از محل حقوق ایشان کسر کنیم و به حساب بیت المال بریزیم.
همان طوری که خودش، هم با عمل و هم با سفارش، مقید بود، دیگران را نیز از استفاده شخصی از بیتالمال نهی میکرد»به نقل از همرزمان شهید

/ 0 نظر / 7 بازدید